פרויקט מיחזור פסולת, בית ספר מענית, באר שבע

דף הבית

בי"ס מענית בבאר שבע מבקש להשפיע וליצור חברה וסביבה טובים יותר ולהיכנס לתהליך הדרגתי של הפיכתו לבי"ס ייחודי ללימודי מדעים ואיכות הסביבה.


המטרה המרכזית של ביה"ס היא לפתח מצוינות במדעים בשילוב שמירה על איכות הסביבה. מצוינות משמעה רצון והתמדה כשאלה מונעים מתוך סקרנות טבעית של הלומד, בחירה בתחום עניין ולמידה חקרנית.

מנהלת ביה"ס, צוות המורים, והורי התלמידים מאמינים כי המפתח לעידוד ולהגברת מעורבות סביבתית- חברתית נעוץ בפעולות חינוך והסברה.
מפחיתים וממחזרים ב – 22 בתי ספר בבאר- שבע

תוכנית זו הינה פעילות משותפת של גורמים הרואים בחינוך הסביבתי ערך עליון וכלי למינוף העיר באר שבע בתחום האזרחות הפעילה, שיתוף הציבור כדרך חיים.

התכנית מבטאת גישה חדשנית לפעילות סביבתית בבתי הספר בבאר שבע תוך שילוב הקהילה. בגישה זו, המורים והתלמידים מובילים את התהליך שהוא תחילת הדרך לקיימות.

מטרת על:
כל תלמידי בית הספר יגלו את הצורך בהפחתת פסולת, בשימוש חוזר ובמחזור, עד כמה הדבר קל ובמה הם עוזרים בכל להתמודד עם הפגיעה במשאבי הסביבה.
התלמידים ילמדו על מרכיבי הפסולת, האפשרויות הגלומות בניצולם, יתנסו בהקמת מרכז הפרדה בית ספרי, איסוף ומיון ויתמודדו עם הצורך בשמירה על המשאבים המתכלים וביחס לסביבה הפיזית והאנושית. התלמידים יפעלו בשיתוף הקהילה הסובבת לבית הספר ויובילו את הקהילה לפעולת בתחום ההפחתה, המיון, המחזור והדאגה לסביבה נאותה.

© כל הזכויות שמורות 2006 ל greenb7.org.il
קידום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט